Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec SverepecHľadať
 
 

Voľby

Voľby

Zverejnenie počtu obyvateľov

Zverejnené 10.7.2018 -admin-Počet videní: 856


 

O Z N A M o doručovaní žiadostí o voľbu poštou do volieb NR SR v roku 2020.

Obec Sverepec podľa §60 zákona č. 180/2014  Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon) a harmonogram  OTZ  
o z n a m u j e :
     že elektronická adresa na doručovanie  žiadostí o voľbu po ...viac...

Zverejnené 18.10.2019 -jh- Vyprší o 161 dní.Počet videní: 130


 

Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z. z Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám všetky informácie uvedené v čl. 13 alebo 14 Nariadenia/§19 alebo § 20 zákona č. 18/2018 Z. z., ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov na vymedzený účel, ktorým je zabezpečenie priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z. z.,

Zverejnené 2.5.2019 -admin-Počet videní: 358


 

Umiestňovanie plagátov pre Voľby do Európskeho parlamentu v obci Sverepec

Zverejnené 3.4.2019 -admin-Počet videní: 770


 

VOĽBY do Európskeho parlamentu/2019 OZNAM

OBEC Sverepec zverejňuje  na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Sverepec emailovú adresu
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  jarmila.talapova@sverepec.sk
na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu : jarmila.talapova ...viac...

Zverejnené 4.3.2019 -admin-Počet videní: 1012


 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.
viac v prílohe
viac...

Zverejnené 5.2.2019 -admin-Počet videní: 803


 

Voľby do NR SR - OZNAM

 
Obec Sverepec podľa  zákona č. 333/2004  Z.z.  o voľbách do NR SR, v znení neskorších predpisov v náväznosti na rozhodnutie  č. 307/2015 o vyhlásení volieb  do NR SR  na 05.03.2016  a harmonogram  OTZ  
o z n a m u j e :
     elektronická adresa na doručovanie  oznámenia o del ...viac...

Zverejnené 4.12.2015 -admin-Počet videní: 2071


 

POZVÁNKA na slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sverepec po komunálnych voľbách.

     Pozývame Vás na slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sverepec po komunálnych voľbách podľa 
§ 13 ods. 1 a 2 písm. a/ zák. č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení neskorších zmien a doplnkov, ktoré sa bude konať
dňa 07. decembra 2018 /piatok/ o 16,00 hod.
...viac...

Zverejnené 20.11.2018 -admin-Počet videní: 618


 

VOĽBY do orgánov samosprávy obce 2018. OZNAM- volebný obvod, volebný okrsok, volebná miestnosť.

Obec Sverepec  pre vykonanie volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať
10.11.2018 má utvorený 1 volebný obvod a 1 volebný okrsok.
Volebná miestnosť: Zasadačka Obecného úradu Sverepec , Sverepec 215, 017 01
viac...

Zverejnené 23.8.2018 -admin-Počet videní: 834


 

VOĽBY do orgánov samosprávy obce - OZNAM Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Sverepec

Podľa § 170 ods. 9 zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit.: „V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok, sa okrsková volebná komisia neutvára; jej úlohy plní miestna volebná komisia; zapisovateľ miestnej volebnej komisie pln ...viac...

Zverejnené 28.8.2018 -admin-Počet videní: 893


 
Položky 1-10 z 29
ÚvodÚvodná stránka