Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec SverepecHľadať
 
 

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška_začatie stavebného konania„Sverepec: Rozšírenie verejného vodovodu - Trasa 1,Trasa 2,Trasa 3. Stavba je navrhnutá na pozemkoch k. ú. Sverepec, parc. KNC č. 135/1 (KNE č. 965/2), 885/12,1072/72 . Stavebník: Obec Sverepec Katastrálne územie: SverepecVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby Lávka cez Váh, cyklotrasa - premostenie Váhu. Navrhovateľ: Mesto Považská Bystrica Katastrálne územie: Považská TepláVytlačiť
 


 
 

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa . Plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme podľa čl. 6, ods.1, písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 ( GDPR ) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi Vytlačiť
 

v prílohe


 
 

NÁVRH Záverečného účtu Obce Sverepec za rok 2018 a prílohy k nemuVytlačiť
 

Prílohy: Záverečný účet obce za rok 2018

           Plnenie príjmov  k 31.12.2018

           Plnenie výdavkov  k 31.12.2018


 
 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Sverepec - o z n á m e n i e Vytlačiť
 

Obec Sverepec, IČO: 00692263, zastúpená starostom obce Marošom Ondrášom

podľa zákona č.  329/2018 Z.z.  o odpadoch ( podľa prílohy  č.2. k zákonu)

o z n a m u j e

vypočítanú úroveň vytriedenia  komunálneho odpadu  podľa vzorca : m/mKO x 100% = ÚVKO ,

Vyseparovaný odpad 40,34 t / Komunálny odpad 290,41 t   x   100 (% )  =  Úroveň

                                                                                                     vytriedenia 13,89 %

      

Vypočítaná úroveň vytriedenia  komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Sverepec  slúži k určeniu  výšky  zákonného poplatku  za uloženie odpadu na skládku  komunálnych odpadov v roku 2019.

                                                                                                          Maroš Ondráš

                                                                                                           Starosta obce, v.r.

                                                                                                            


 
 

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci SverepecVytlačiť
 


 
 
ÚvodÚvodná stránka