Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec SverepecHľadať
 
 

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ: OBEC SVEREPEC

Verejný obstarávateľ: OBEC SVEREPEC

Sídlo: Sverepec č. 215, 017 01 Pov. Bystrica

Štatutárny  zástupca: Maroš Ondráš, starosta

 

Oznámenie o zadávaní zákazky

Názov zákazky: Modernizácia  verejného priestranstva-Sverepec

Zverejnenie v profile: 7.10.2013

Bližšiše informácie :

Informácia o zadávaní zákazky  na dodanie tovaru, uskutočnenie  stavebných prác alebo poskytnutie služby  v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obec Sverepec , ako verejný obstarávateľ so sídlom Sverepec č. 215, 017 01 Pov. Bystrica,

IČO: 00692263 zverejňuje informáciu  o zadávaní zákazky na predmet zákazky: MODRENIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA-SVEREPEC.

Predpokladaná  hodnota zákazky je 22.611,41 EUR. Dátum uverejnenia tejto informácie v profile verejného obstarávateľa je 7.10.2013. Plánovaný dátum zadania zákazky je 11.10.2013.

Kontaktné údaje: Obecný úrad Sverpec 215, 017 01 Pov. Bystrica, tel.: 042/4322516, e-mail: obecsverepec@petranet.sk.

 

Maroš Ondráš, starosta obce

Sverepec, 7.10.2013

 

 

 

 

 


 

Verejné obstarávanie

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - Národné kroscentrum s.r.o. , Mládežnícka 2481/35, 017 01 Považská Bystrica,IČO: 36337803Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o výsledku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec Sverepec, ako verejný obstarávateľ so sídlom Sverepec 215, 017 01 Sverepec, IČO: 00692263 zverejňuje oznámenie o výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky Modernizácia verejného priestranstva – Sverepec.

Oznámenie o výsledku.docx(30 kB)Oznámenie o výsledku.docx
Oznámenie o výsledku 2.doc(44 kB)Oznámenie o výsledku 2.doc

Verejný obstarávateľ: OBEC SVEREPEC

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: OBEC SVEREPEC

Sídlo: Sverepec 215, 017 01 Pov. Bystrica

Štatutárny zástupca: Maroš Ondráš, starosta

 

Oznámenie  o zadávaní zákazky

Názov zákazky: Služby na externý manažment pre projekt - Modernizácia verejného priestranstva-Sverepec

Zverejnenie v profile: 31.10.2013

 

Bližšie informácie:  v priloženom  dokumente

 


 
ÚvodÚvodná stránka