Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec SverepecHľadať
 
 

Oficiálne stránky obce Sverepec

OZNAMY

O Z N A M o doručovaní žiadostí o voľbu poštou do volieb NR SR v roku 2020.

Obec Sverepec podľa §60 zákona č. 180/2014  Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon) a harmonogram  O ...viac...

Zverejnené 18.10.2019 -jh- Vyprší o 161 dní.


 

Oznámenie o uložení úradnej zásielky-Jozef Lazový, Okresný úrad Považská Bystrica

Zverejnené 22.10.2019 -ek- Vyprší o 14 dní.


 

Verejná vyhláška_začatie stavebného konania„Sverepec: Rozšírenie verejného vodovodu - Trasa 1,Trasa 2,Trasa 3. Stavba je navrhnutá na pozemkoch k. ú. Sverepec, parc. KNC č. 135/1 (KNE č. 965/2), 885/12,1072/72 . Stavebník: Obec Sverepec Katastrálne územie: Sverepec

Zverejnené 14.10.2019 -ek- Vyprší o 6 dní.


 

Upovedomenie o začatí konania vo veci súhlasu na výrub drevín - žiadateľ: midobau s.r.o.

Zverejnené 22.10.2019 -jh- Vyprší o 28 dní.


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - Národné kroscentrum s.r.o. , Mládežnícka 2481/35, 017 01 Považská Bystrica,IČO: 36337803

Zverejnené 25.9.2019 -admin- Vyprší o 41 dní.


 

Termíny zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2019. Termíny vývozu komunálneho odpadu na rok 2019.

Zverejnené 8.1.2019 -admin-


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby Lávka cez Váh, cyklotrasa - premostenie Váhu. Navrhovateľ: Mesto Považská Bystrica Katastrálne územie: Považská Teplá

Zverejnené 14.10.2019 -jh- Vyprší o 6 dní.


 

Kamerový systém v obci Sverepec - UPOVEDOMENIE pre občanov

Obec Sverepec upovedomuje občanov, že od 14.11.2018 verejné priestranstvá v obci Sverepec  sú monitorované  kamerovým systémom .
S osobnými údajmi obec bude nakladať podľa zákona č.18/2018 Z. z ...viac...

Zverejnené 14.11.2018 -admin-


 

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa . Plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme podľa čl. 6, ods.1, písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 ( GDPR ) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

v prílohe
viac...

Zverejnené 7.8.2019 -admin-


 

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón Fax E-mail Internet IČO +421/42 4300 190 +421/42 4300 195 +4 ...viac...

Zverejnené 19.1.2018 -admin-


 
Položky 1-10 z 17

Obec Sverepec

ÚvodÚvodná stránka