Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

VOĽBY PREZIDENTA - OZNAM k UMIESTŇOVANIU PLAGÁTOV Vyžrebované vývesné plochy pre jednotlivých kandidátov Vytlačiť
 

Predseda  miestnej volebnej komisie a zapisovateľka vykonali verejné žrebovanie  plôch  na umiestňovanie  volebných plagátov  počas volebnej kampane pre Voľby prezidenta SR v obci  Sverepec -  dňa  20.2.2019 o 16,30 hod. v zasadačke Obecného úradu Sverepec.

     Každému zaregistrovanému kandidujúcemu subjektu – politickej strane, politickému hnutiu alebo ich koalícii a nezávislému kandidátovi, bola pridelená v zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha označená číslom na základe žrebu.

Volebné plagáty môže  kandidujúci subjekt  umiestniť  len na miesta, ktoré mu boli určené žrebom. Vyžrebované čísla pre umiestnenie volebných plagátov  pre kandidátov na starostu obce a kandidátov do obecného zastupiteľstva  obce Sverepec nájdete v prílohe tohto oznamu.

    Panely  na umiestňovanie  volebných plagátov  sú umiestnené  pri parku pred Obecným úradom  vo Sverepci.

Z a k a z u j e  sa akýmkoľvek spôsobom porušovať zverejnený zoznam vyžrebovaných plôch určených na vylepovanie plagátov,  prelepovať a znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich subjektov.

Ak vyžrebované miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, takéto miesto zostane voľné a nemôže byť určené inému kandidujúcemu subjektu. Rovnako ho nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt.

Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady.

Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov.

Plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane sa kandidujúcim subjektom poskytujú bezplatne.

Viac v prílohe

 

 

 


 
 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 

 

 

Obec Sverepec letecky 2010

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 


5189519

Úvodná stránka