Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

Verejná vyhláška KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIEVytlačiť
 

Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení Ing. Peter Janáček – ELEKTRO, Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica, IČO:32 887 825 (ďalej len „užívateľ“) užívanie líniovej stavby:
„9889 Sverepec – Lány - rozšírenie NN siete“ na pozemkoch KN-C 273/2, KN-C 288/3 , KN-E 393, KN-E 394, KN-E 395/2, KN-E 396/1, KN-E 396/2, KN-E 397/1, KN-E 397/2, KN-C 260/1, KN-C 260/2, KN-E 397/3, KN-E 397/4, KN-E 398/1, KN-C 399/2, KN-E 400 v katastrálnom území Sverepec.
Rozhodnutie o povolení stavby bolo vydané Obecným úradom

viac v prílohe


 
 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Ďalšie fotogalérie5292814

Úvodná stránka