Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: OBEC SVEREPEC

Verejný obstarávateľ: OBEC SVEREPEC

Sídlo: Sverepec č. 215, 017 01 Pov. Bystrica

Štatutárny  zástupca: Maroš Ondráš, starosta

 

Oznámenie o zadávaní zákazky

Názov zákazky: Modernizácia  verejného priestranstva-Sverepec

Zverejnenie v profile: 7.10.2013

Bližšiše informácie :

Informácia o zadávaní zákazky  na dodanie tovaru, uskutočnenie  stavebných prác alebo poskytnutie služby  v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obec Sverepec , ako verejný obstarávateľ so sídlom Sverepec č. 215, 017 01 Pov. Bystrica,

IČO: 00692263 zverejňuje informáciu  o zadávaní zákazky na predmet zákazky: MODRENIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA-SVEREPEC.

Predpokladaná  hodnota zákazky je 22.611,41 EUR. Dátum uverejnenia tejto informácie v profile verejného obstarávateľa je 7.10.2013. Plánovaný dátum zadania zákazky je 11.10.2013.

Kontaktné údaje: Obecný úrad Sverpec 215, 017 01 Pov. Bystrica, tel.: 042/4322516, e-mail: obecsverepec@petranet.sk.

 

Maroš Ondráš, starosta obce

Sverepec, 7.10.2013

 

 

 

 

 


 


4549213

Úvodná stránka