Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Voľba hlavného kontrolóra v obci Sverepec Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo vo Sverepci    v y h l a s u j e

V zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby na funkciu Hlavného kontrolóra obce Sverepec.

V zmysle §18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby Hlavného kontrolóra  obce Sverepec v termíne  23.06.2017 (piatok).

1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:

a) miesto konania voľby: Zasadačka Obecného úradu vo Sverepci

b) čas konania voľby:    16:30 h.

2. Termín doručenia písomných prihlášok:

Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad/do podateľne Obecného úradu vo Sverepci najneskôr do 15. 06. 2017 do 15:00 h .

     Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra: od 1.7.2017.

     Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra: 4 hodiny týždenne.

     ( Bližšie podmienky sú uvedené v prílohe  tohto oznamu )

 


 
 


4291595

Úvodná stránka