Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Verejná vyhláška R O Z H O D N U T I E o povolení stavby , Premostenie vodného toku“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1013/14, KN-C 1013/15, KN-C 1013/16, KN-C 995/21 a ponad pozemok parc. č. KN-C 1013/1 (KN-E 258/1, 946/2) všetky v katastrálnom území Sverepec, stavebníkom Dušanovi Bielovi a manželke Margite Bielovej, obaja bytom Sverepec 310, 017 01 Považská Bystrica, Andrejovi Bielovi, Sverepec 310, 017 01 Považská Bystrica a Zuzane Liskovej, 023 41 Nesluša 1178, v zastúpení PaedDr. Jaroslavom Bielom, 017 01 Sverepec 54. Vytlačiť
 


 
 


4204117

Úvodná stránka