Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania , stavebník: Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 61, Bratislava, IČO 35763469 v zastúpení spoločnosťou Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO: 36299448 . Stavba: líniová stavba „INS_FTTC/B_PB_POVB_07_Sverepec“ na pozemkoch v katastrálnom území Sverepec. Na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05. 04. 2017 (streda) o 10,00 h so stretnutím na MsÚ v Považskej Bystrici, v zasadacej miestnosti č. d. 517 na I. poschodí. Vytlačiť
 

viac v prílohe


 
 


4291593

Úvodná stránka