Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Verejná vyhláška O z n á m e n i e o pokračovaní územného konania verejnou vyhláškou s upustením od ústneho pojednávania. .Vytlačiť
 

 o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTC/B_PB_POVB_07_Sverepec“ na pozemkoch v katastrálnom území Sverepec.

Viac v prílohe .

 

Do podkladov na vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestom úrade Považská Bystrica, v úradných dňoch, číslo dverí 515, v čase stránkových hodín a svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskôr do 25. 09. 2017.


 
 


4291585

Úvodná stránka