Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Protipovodňová ochrana Vytlačiť
 

Slovenský  vodohospodársky  podnik , š.p.  , Správa povodia

stredného Váhu I.  Púchov, Nimnica   vo veci  čistenia vodných tokov  upozorňuje,   

aby sa samotní obyvatelia obce nepodieľali   na znečisťovaní vodného toku  vypúšťaním

odpadových vôd, ukladaním odpadov, drevín a pokosenej trávy  do koryta toku, nevytvárali  na brehoch toku parkoviská, skládky dreva, staveb. materiálu a pod.    

     Ten , kto takúto činnosť vykonáva, dopúšťa sa priestupku   podľa § 77 ods. 1, písm. g) vodného zákona.


 
 


4549235

Úvodná stránka