Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oznámenie začatí konania o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou na deň 20. 12. 2017 o 10,00 h so stretnutím na Mestskom úrade v Považskej Bystrici na 1. poschodí č. d. 517. Vytlačiť
 

Národná diaľničná spoločnosť a. s., Mlynské nivy 45, 821 09  Bratislava, IČO 35919001 podala dňa 21. 11.  2017 na tunajšom úrade žiadosť o  opätovné predĺženie lehoty predčasného užívania  líniovej stavby „D-1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek, 2. etapa“ v katastrálnom území Sverepec,  pre objekty:  121-02 Napojenie Sverepec – Juríčkov potok,  140-01 Napojenie na lesné pozemky.

Viac v prílohe.


 
 


4495645

Úvodná stránka