Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oznam o prerušení distribúcie elektriny dňa 19. septembra 2017 Vytlačiť
 

Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s.  o z n a m u j e , že
v termíne od: 19.09.2017 od 07:30 hod.  do: 19.09.2017 16:30 hod. bude v obci Sverepec prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy na  týchto odberných miestach :
Vybavuje linka 0800 159 000

EIC kód                   Čast obce   Ulica     Súpiisné číslo
24ZSS4515964000A Sverepec Sverepec
24ZSS4517441000J Sverepec Sverepec
24ZSS7331989000B Sverepec Sverepec
24ZSS4512749000Z Sverepec Sverepec 0
24ZSS4516254000K Sverepec Sverepec 0
24ZSS7039214000J Sverepec Sverepec 0
24ZSS7315325000L Sverepec Sverepec 0
24ZSS7318968000R Sverepec Sverepec 0
24ZSS7318969000M Sverepec Sverepec 0
24ZSS7320091000E Sverepec Sverepec 0
24ZSS7321165000Y Sverepec Sverepec 0
24ZSS73238920003 Sverepec Sverepec 0
24ZSS7324995000A Sverepec Sverepec 0
24ZSS7329300000H Sverepec Sverepec 0
24ZSS7329301000C Sverepec Sverepec 0
24ZSS7330694000M Sverepec Sverepec 0
24ZSS7331468000Q Sverepec Sverepec 0
24ZSS73335950000 Sverepec Sverepec 0
24ZSS733374100AG Sverepec Sverepec 0
24ZSS7334359000A Sverepec Sverepec 0
24ZSS7334993000B Sverepec Sverepec 0
24ZSS7335593000V Sverepec Sverepec 0
24ZSS97002620006 Sverepec Sverepec 0
24ZSS9745903000N Sverepec Sverepec 0
24ZSS4519840000H Sverepec Sverepec 2
24ZSS70392700003 Sverepec Sverepec 34
24ZSS7039271000Z Sverepec Sverepec 35
24ZSS7039272000U Sverepec Sverepec 36
24ZSS7039273000P Sverepec Sverepec 37
24ZSS7039275000F Sverepec Sverepec 38
24ZSS70392780000 Sverepec Sverepec 41
24ZSS7039233000C Sverepec Sverepec 42
24ZSS7039280000Y Sverepec Sverepec 43
24ZSS7039282000O Sverepec Sverepec 44
24ZSS7039283000J Sverepec Sverepec 45
24ZSS7039284000E Sverepec Sverepec 46
24ZSS70392850009 Sverepec Sverepec 47
24ZSS70392860004 Sverepec Sverepec 48
24ZSS7180557000D Sverepec Sverepec 49
24ZSS7039288000V Sverepec Sverepec 50
24ZSS7039289000Q Sverepec Sverepec 51
24ZSS7039290000S Sverepec Sverepec 52
24ZSS71805590003 Sverepec Sverepec 53
24ZSS73027910004 Sverepec Sverepec 54
24ZSS7039293000D Sverepec Sverepec 55
24ZSS70392940008 Sverepec Sverepec 56
24ZSS70392950003 Sverepec Sverepec 57
24ZSS7205849000A Sverepec Sverepec 58
24ZSS71805600005 Sverepec Sverepec 59
24ZSS7039297000U Sverepec Sverepec 60
24ZSS7205864000N Sverepec Sverepec 60
24ZSS7205865000I Sverepec Sverepec 60
24ZSS7039298000P Sverepec Sverepec 61
24ZSS4525456000W Sverepec Sverepec 62
24ZSS70393000001 Sverepec Sverepec 63
24ZSS7039301000X Sverepec Sverepec 64
24ZSS7039303000N Sverepec Sverepec 66
24ZSS7039304000I Sverepec Sverepec 67
24ZSS7180562000W Sverepec Sverepec 68
24ZSS70393060008 Sverepec Sverepec 69
24ZSS70393070003 Sverepec Sverepec 70
24ZSS7039308000Z Sverepec Sverepec 71
24ZSS7039309000U Sverepec Sverepec 72
24ZSS7039310000W Sverepec Sverepec 73
24ZSS7039311000R Sverepec Sverepec 74
24ZSS7039313000H Sverepec Sverepec 75
24ZSS7180563000R Sverepec Sverepec 76
24ZSS7180564000M Sverepec Sverepec 77
24ZSS7039318000T Sverepec Sverepec 79
24ZSS7039319000O Sverepec Sverepec 79
24ZSS7039320000Q Sverepec Sverepec 80
24ZSS7039321000L Sverepec Sverepec 81
24ZSS7039322000G Sverepec Sverepec 82
24ZSS7039323000B Sverepec Sverepec 83
24ZSS70393240006 Sverepec Sverepec 84
24ZSS70393250001 Sverepec Sverepec 85
24ZSS7039326000X Sverepec Sverepec 86
24ZSS73188930004 Sverepec Sverepec 88
24ZSS7039329000I Sverepec Sverepec 89
24ZSS7039330000K Sverepec Sverepec 90
24ZSS7039331000F Sverepec Sverepec 91
24ZSS7039332000A Sverepec Sverepec 92
24ZSS70393330005 Sverepec Sverepec 93
24ZSS70393340000 Sverepec Sverepec 93
24ZSS7180565000H Sverepec Sverepec 94
24ZSS7039336000R Sverepec Sverepec 95
24ZSS7039337000M Sverepec Sverepec 96
24ZSS7180566000C Sverepec Sverepec 98
24ZSS7205856000J Sverepec Sverepec 98
24ZSS72058610001 Sverepec Sverepec 98
24ZSS7039339000C Sverepec Sverepec 99
24ZSS7039340000E Sverepec Sverepec 100
24ZSS70393410009 Sverepec Sverepec 101
24ZSS70393420004 Sverepec Sverepec 102
24ZSS703934300AG Sverepec Sverepec 103
24ZSS7039344000V Sverepec Sverepec 104
24ZSS7039345000Q Sverepec Sverepec 105
24ZSS7039346000L Sverepec Sverepec 106
24ZSS7039347000G Sverepec Sverepec 107
24ZSS7039348000B Sverepec Sverepec 107
24ZSS70393490006 Sverepec Sverepec 108
24ZSS70393500008 Sverepec Sverepec 109
24ZSS71805670007 Sverepec Sverepec 110
24ZSS7039352000Z Sverepec Sverepec 111
24ZSS7039353000U Sverepec Sverepec 112
24ZSS7039354000P Sverepec Sverepec 113
24ZSS7039355000K Sverepec Sverepec 114
24ZSS71805680002 Sverepec Sverepec 115
24ZSS7039357000A Sverepec Sverepec 116
24ZSS70393580005 Sverepec Sverepec 117
24ZSS70393590000 Sverepec Sverepec 118
24ZSS7039361000Y Sverepec Sverepec 119
24ZSS7039362000T Sverepec Sverepec 120
24ZSS7039363000O Sverepec Sverepec 121
24ZSS7039364000J Sverepec Sverepec 122
24ZSS7039365000E Sverepec Sverepec 123
24ZSS70393660009 Sverepec Sverepec 124
24ZSS70393670004 Sverepec Sverepec 125
24ZSS7180569000Y Sverepec Sverepec 126
24ZSS7039369000V Sverepec Sverepec 127
24ZSS7039370000X Sverepec Sverepec 129
24ZSS7039371000S Sverepec Sverepec 130
24ZSS7039372000N Sverepec Sverepec 131
24ZSS7039374000D Sverepec Sverepec 132
24ZSS7205869000Z Sverepec Sverepec 133
24ZSS7302101000Q Sverepec Sverepec 133
24ZSS70393760003 Sverepec Sverepec 134
24ZSS7039377000Z Sverepec Sverepec 135
24ZSS7039378000U Sverepec Sverepec 136
24ZSS7039379000P Sverepec Sverepec 137
24ZSS7039380000R Sverepec Sverepec 138
24ZSS7039381000M Sverepec Sverepec 139
24ZSS7039382000H Sverepec Sverepec 140
24ZSS7039383000C Sverepec Sverepec 141
24ZSS70393840007 Sverepec Sverepec 142
24ZSS70393850002 Sverepec Sverepec 143
24ZSS7039387000T Sverepec Sverepec 145
24ZSS7039389000J Sverepec Sverepec 147
24ZSS7039390000L Sverepec Sverepec 148
24ZSS7039391000G Sverepec Sverepec 149
24ZSS7039392000B Sverepec Sverepec 150
24ZSS70393930006 Sverepec Sverepec 151
24ZSS70393940001 Sverepec Sverepec 152
24ZSS7039396000S Sverepec Sverepec 154
24ZSS7039227000Z Sverepec Sverepec 155
24ZSS7039397000N Sverepec Sverepec 156
24ZSS7039399000D Sverepec Sverepec 157
24ZSS7039400000V Sverepec Sverepec 158
24ZSS4523841000E Sverepec Sverepec 159
24ZSS7039401000Q Sverepec Sverepec 160
24ZSS7039402000L Sverepec Sverepec 161
24ZSS7039403000G Sverepec Sverepec 162
24ZSS7039404000B Sverepec Sverepec 163
24ZSS70394050006 Sverepec Sverepec 164
24ZSS70394060001 Sverepec Sverepec 165
24ZSS7039407000X Sverepec Sverepec 166
24ZSS7039408000S Sverepec Sverepec 167
24ZSS7039409000N Sverepec Sverepec 168
24ZSS7039410000P Sverepec Sverepec 169
24ZSS7039411000K Sverepec Sverepec 170
24ZSS7039412000F Sverepec Sverepec 171
24ZSS7039417000R Sverepec Sverepec 176
24ZSS7039418000M Sverepec Sverepec 177
24ZSS7039419000H Sverepec Sverepec 178
24ZSS7039420000J Sverepec Sverepec 179
24ZSS7039421000E Sverepec Sverepec 180
24ZSS72058420008 Sverepec Sverepec 202
24ZSS7039443000T Sverepec Sverepec 204
24ZSS7039444000O Sverepec Sverepec 205
24ZSS7039445000J Sverepec Sverepec 206
24ZSS70394470009 Sverepec Sverepec 209
24ZSS70394480004 Sverepec Sverepec 210
24ZSS703944900AG Sverepec Sverepec 211
24ZSS72058700000 Sverepec Sverepec 214
24ZSS7205873000M Sverepec Sverepec 215
24ZSS7205874000H Sverepec Sverepec 215
24ZSS7039453000N Sverepec Sverepec 217
24ZSS7039454000I Sverepec Sverepec 218
24ZSS7039464000C Sverepec Sverepec 230
24ZSS70394650007 Sverepec Sverepec 231
24ZSS70394660002 Sverepec Sverepec 232
24ZSS7039467000Y Sverepec Sverepec 233
24ZSS7039468000T Sverepec Sverepec 234
24ZSS7039545000C Sverepec Sverepec 298
24ZSS70395460007 Sverepec Sverepec 300
24ZSS7039549000T Sverepec Sverepec 306
24ZSS7039550000V Sverepec Sverepec 307
24ZSS7304693000M Sverepec Sverepec 307
24ZSS71805760006 Sverepec Sverepec 308
24ZSS7039552000L Sverepec Sverepec 309
24ZSS7039553000G Sverepec Sverepec 310
24ZSS7039554000B Sverepec Sverepec 311
24ZSS7307321000Y Sverepec Sverepec 311
24ZSS70395550006 Sverepec Sverepec 319
24ZSS70395560001 Sverepec Sverepec 323
24ZSS71805770001 Sverepec Sverepec 325
24ZSS73112460006 Sverepec Sverepec 335
24ZSS7313998000C Sverepec Sverepec 349
24ZSS73026650009 Sverepec Sverepec 370
24ZSS7039215000E Sverepec Sverepec 371
24ZSS7039232000H Sverepec Sverepec 376
24ZSS73035920005 Sverepec Sverepec 377
24ZSS70392170004 Sverepec Sverepec 378
24ZSS73064030000 Sverepec Sverepec 379
24ZSS7302266000W Sverepec Sverepec 380
24ZSS7311608000T Sverepec Sverepec 380
24ZSS7318967000W Sverepec Sverepec 434
24ZSS7305386000Q Sverepec Sverepec 436
24ZSS7039231000M Sverepec Sverepec 439
24ZSS7319385000R Sverepec Sverepec 451
24ZSS73265300009 Sverepec Sverepec 453
24ZSS7314085000E Sverepec Sverepec 454
24ZSS7315281000C Sverepec Sverepec 457
24ZSS73185980000 Sverepec Sverepec 459
24ZSS73265310004 Sverepec Sverepec 474
24ZSS7323803000F Sverepec Sverepec 501
24ZSS7310281000F Sverepec Sverepec 507
24ZSS7303499000E Sverepec Sverepec 510


 
 


4291586

Úvodná stránka