Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oznam o prerušení distribúcie elektriny dňa 18. septembra 2017 Vytlačiť
 

 

Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s.  o z n a m u j e , že
v termíne od: 18.09.2017 od 07:30 hod.  do: 18.09.2017 16:30 hod. bude v obci Sverepec prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy na  týchto odberných miestach :
Vybavuje linka 0800 159 000

EIC kód
odberného
miesta                     Cast obce Ulica, číslo domu

24ZSS45034540002 Sverepec Sverepec
24ZSS4508295000L Sverepec Sverepec
24ZSS4517113000B Sverepec Sverepec
24ZSS4521874000Y Sverepec Sverepec
24ZSS4542073000W Sverepec Sverepec
24ZSS73143390003 Sverepec Sverepec
24ZSS7320214000X Sverepec Sverepec
24ZSS7320249000R Sverepec Sverepec
24ZSS7326872000S Sverepec Sverepec
24ZSS7329019000O Sverepec Sverepec
24ZSS7330053000J Sverepec Sverepec
24ZSS73332830000 Sverepec Sverepec
24ZSS4501426000Q Sverepec Sverepec 0
24ZSS45036760003 Sverepec Sverepec 0
24ZSS4510159000D Sverepec Sverepec 0
24ZSS4510451000W Sverepec Sverepec 0
24ZSS4511013000T Sverepec Sverepec 0
24ZSS45132300002 Sverepec Sverepec 0
24ZSS45174530003 Sverepec Sverepec 0
24ZSS45183530002 Sverepec Sverepec 0
24ZSS4518654000D Sverepec Sverepec 0
24ZSS4522385000D Sverepec Sverepec 0
24ZSS45302640007 Sverepec Sverepec 0
24ZSS7313533000R Sverepec Sverepec 0
24ZSS7314337000D Sverepec Sverepec 0
24ZSS7315999000S Sverepec Sverepec 0
24ZSS7319790000I Sverepec Sverepec 0
24ZSS73201570001 Sverepec Sverepec 0
24ZSS7320209000E Sverepec Sverepec 0
24ZSS7320211000B Sverepec Sverepec 0
24ZSS7320215000S Sverepec Sverepec 0
24ZSS7320216000N Sverepec Sverepec 0
24ZSS7320217000I Sverepec Sverepec 0
24ZSS7320218000D Sverepec Sverepec 0
24ZSS7320248000W Sverepec Sverepec 0
24ZSS7320250000T Sverepec Sverepec 0
24ZSS7320251000O Sverepec Sverepec 0
24ZSS73214500007 Sverepec Sverepec 0
24ZSS7321699000Z Sverepec Sverepec 0
24ZSS73283550007 Sverepec Sverepec 0
24ZSS73300550009 Sverepec Sverepec 0
24ZSS73313670001 Sverepec Sverepec 0
24ZSS7331374000A Sverepec Sverepec 0
24ZSS7331382000E Sverepec Sverepec 0
24ZSS7331988000G Sverepec Sverepec 0
24ZSS7333279000D Sverepec Sverepec 0
24ZSS7333281000A Sverepec Sverepec 0
24ZSS73332820005 Sverepec Sverepec 0
24ZSS7333284000W Sverepec Sverepec 0

24ZSS7333285000R Sverepec Sverepec 0
24ZSS7333288000C Sverepec Sverepec 0
24ZSS7333589000N Sverepec Sverepec 0
24ZSS7333717000O Sverepec Sverepec 0
24ZSS7334259000H Sverepec Sverepec 0
24ZSS7334260000J Sverepec Sverepec 0
24ZSS7334570000T Sverepec Sverepec 0
24ZSS7335060000P Sverepec Sverepec 0
24ZSS73352700005 Sverepec Sverepec 0
24ZSS7336179000X Sverepec Sverepec 0
24ZSS73362070004 Sverepec Sverepec 0
24ZSS7336228000O Sverepec Sverepec 0
24ZSS7336427000F Sverepec Sverepec 0
24ZSS7336428000A Sverepec Sverepec 0
24ZSS73364290005 Sverepec Sverepec 0
24ZSS73364300007 Sverepec Sverepec 0
24ZSS73364310002 Sverepec Sverepec 0
24ZSS7336432000Y Sverepec Sverepec 0
24ZSS7336433000T Sverepec Sverepec 0
24ZSS7336434000O Sverepec Sverepec 0
24ZSS7336435000J Sverepec Sverepec 0
24ZSS7336436000E Sverepec Sverepec 0
24ZSS73364370009 Sverepec Sverepec 0
24ZSS73364380004 Sverepec Sverepec 0
24ZSS733643900AG Sverepec Sverepec 0
24ZSS9748306000Q Sverepec Sverepec 0
24ZSS9749215000O Sverepec Sverepec 0
24ZSS9749828000Z Sverepec Sverepec 0
24ZSS70392350002 Sverepec Sverepec 1
24ZSS7039236000Y Sverepec Sverepec 2
24ZSS7039237000T Sverepec Sverepec 3
24ZSS7039238000O Sverepec Sverepec 4
24ZSS7039239000J Sverepec Sverepec 5
24ZSS7039240000L Sverepec Sverepec 5
24ZSS7039241000G Sverepec Sverepec 6
24ZSS7039242000B Sverepec Sverepec 7
24ZSS70392430006 Sverepec Sverepec 8
24ZSS70392440001 Sverepec Sverepec 9
24ZSS7039245000X Sverepec Sverepec 10
24ZSS7039246000S Sverepec Sverepec 11
24ZSS7039247000N Sverepec Sverepec 12
24ZSS7039248000I Sverepec Sverepec 13
24ZSS7039249000D Sverepec Sverepec 14
24ZSS7039250000F Sverepec Sverepec 15
24ZSS7039251000A Sverepec Sverepec 16
24ZSS70392520005 Sverepec Sverepec 17
24ZSS70392530000 Sverepec Sverepec 18
24ZSS7039254000W Sverepec Sverepec 19
24ZSS7039255000R Sverepec Sverepec 20
24ZSS7039256000M Sverepec Sverepec 21
24ZSS7039257000H Sverepec Sverepec 22
24ZSS7039258000C Sverepec Sverepec 23
24ZSS70392590007 Sverepec Sverepec 24
24ZSS70392600009 Sverepec Sverepec 25
24ZSS70392610004 Sverepec Sverepec 26
24ZSS703926200AG Sverepec Sverepec 27
24ZSS7039263000V Sverepec Sverepec 28
24ZSS7039264000Q Sverepec Sverepec 29
24ZSS7039265000L Sverepec Sverepec 30
24ZSS7039266000G Sverepec Sverepec 31
24ZSS7039267000B Sverepec Sverepec 31
24ZSS70392680006 Sverepec Sverepec 32
24ZSS70392690001 Sverepec Sverepec 33
24ZSS70394140005 Sverepec Sverepec 173
24ZSS70394150000 Sverepec Sverepec 174
24ZSS7039416000W Sverepec Sverepec 175
24ZSS70394220009 Sverepec Sverepec 181
24ZSS70394230004 Sverepec Sverepec 182
24ZSS703942400AG Sverepec Sverepec 183
24ZSS7039425000V Sverepec Sverepec 184
24ZSS7039426000Q Sverepec Sverepec 185
24ZSS7039427000L Sverepec Sverepec 186
24ZSS7180571000V Sverepec Sverepec 187
24ZSS7039429000B Sverepec Sverepec 188
24ZSS70392260003 Sverepec Sverepec 189
24ZSS70394310008 Sverepec Sverepec 190
24ZSS70394320003 Sverepec Sverepec 191
24ZSS7039433000Z Sverepec Sverepec 193
24ZSS7039434000U Sverepec Sverepec 194
24ZSS7039436000K Sverepec Sverepec 196
24ZSS7039437000F Sverepec Sverepec 197
24ZSS70394400007 Sverepec Sverepec 199
24ZSS70394410002 Sverepec Sverepec 200
24ZSS7205862000X Sverepec Sverepec 201
24ZSS7303017000Q Sverepec Sverepec 201
24ZSS7180572000Q Sverepec Sverepec 203
24ZSS72058510007 Sverepec Sverepec 203
24ZSS7039532000X Sverepec Sverepec 208
24ZSS70394500001 Sverepec Sverepec 212
24ZSS7039451000X Sverepec Sverepec 213
24ZSS7039452000S Sverepec Sverepec 213
24ZSS7307840000T Sverepec Sverepec 220
24ZSS70394570003 Sverepec Sverepec 222
24ZSS7039458000Z Sverepec Sverepec 223
24ZSS7039459000U Sverepec Sverepec 224
24ZSS7039460000W Sverepec Sverepec 225
24ZSS7039461000R Sverepec Sverepec 226
24ZSS70392160009 Sverepec Sverepec 227
24ZSS7039462000M Sverepec Sverepec 227
24ZSS7039220000X Sverepec Sverepec 229
24ZSS7039469000O Sverepec Sverepec 235
24ZSS7039470000Q Sverepec Sverepec 236
24ZSS7039471000L Sverepec Sverepec 237
24ZSS7039472000G Sverepec Sverepec 238
24ZSS7039473000B Sverepec Sverepec 239
24ZSS7205875000C Sverepec Sverepec 240
24ZSS70394750001 Sverepec Sverepec 241
24ZSS7039476000X Sverepec Sverepec 242
24ZSS7039477000S Sverepec Sverepec 243
24ZSS7039478000N Sverepec Sverepec 244
24ZSS7039479000I Sverepec Sverepec 245
24ZSS7039480000K Sverepec Sverepec 246
24ZSS7039481000F Sverepec Sverepec 247
24ZSS7039482000A Sverepec Sverepec 248
24ZSS70394830005 Sverepec Sverepec 249
24ZSS7180574000G Sverepec Sverepec 250
24ZSS7039485000W Sverepec Sverepec 251
24ZSS7039486000R Sverepec Sverepec 252
24ZSS7039488000H Sverepec Sverepec 253
24ZSS7039489000C Sverepec Sverepec 254
24ZSS7039490000E Sverepec Sverepec 255
24ZSS70394910009 Sverepec Sverepec 256
24ZSS70394920004 Sverepec Sverepec 257
24ZSS7039219000V Sverepec Sverepec 258
24ZSS72058520002 Sverepec Sverepec 259
24ZSS703949300AG Sverepec Sverepec 260
24ZSS7039494000V Sverepec Sverepec 261
24ZSS7039495000Q Sverepec Sverepec 262
24ZSS7039496000L Sverepec Sverepec 263
24ZSS7039497000G Sverepec Sverepec 264
24ZSS70394990006 Sverepec Sverepec 265
24ZSS7039500000O Sverepec Sverepec 266
24ZSS7039501000J Sverepec Sverepec 266
24ZSS7039502000E Sverepec Sverepec 267
24ZSS70395030009 Sverepec Sverepec 268
24ZSS70395040004 Sverepec Sverepec 268
24ZSS703950500AG Sverepec Sverepec 269
24ZSS7039506000V Sverepec Sverepec 270
24ZSS7039507000Q Sverepec Sverepec 271
24ZSS7039508000L Sverepec Sverepec 272
24ZSS7039509000G Sverepec Sverepec 273
24ZSS7039511000D Sverepec Sverepec 274
24ZSS7333715000Y Sverepec Sverepec 274
24ZSS7180575000B Sverepec Sverepec 275
24ZSS7039514000Z Sverepec Sverepec 277
24ZSS7039516000P Sverepec Sverepec 279
24ZSS7304388000O Sverepec Sverepec 279

24ZSS7039517000K Sverepec Sverepec 280
24ZSS7205855000O Sverepec Sverepec 281
24ZSS7039518000F Sverepec Sverepec 282
24ZSS7039519000A Sverepec Sverepec 283
24ZSS7039520000C Sverepec Sverepec 284
24ZSS70395210007 Sverepec Sverepec 285
24ZSS70395220002 Sverepec Sverepec 286
24ZSS7039523000Y Sverepec Sverepec 287
24ZSS7039525000O Sverepec Sverepec 289
24ZSS7039526000J Sverepec Sverepec 290
24ZSS7039527000E Sverepec Sverepec 291
24ZSS70395280009 Sverepec Sverepec 292
24ZSS70395290004 Sverepec Sverepec 293
24ZSS70395300006 Sverepec Sverepec 294
24ZSS70395310001 Sverepec Sverepec 295
24ZSS7039533000S Sverepec Sverepec 297
24ZSS7039534000N Sverepec Sverepec 297
24ZSS7039535000I Sverepec Sverepec 297
24ZSS7039536000D Sverepec Sverepec 297
24ZSS70395370008 Sverepec Sverepec 297
24ZSS70395380003 Sverepec Sverepec 297
24ZSS7039539000Z Sverepec Sverepec 297
24ZSS70395400000 Sverepec Sverepec 297
24ZSS7039541000W Sverepec Sverepec 297
24ZSS7039542000R Sverepec Sverepec 297
24ZSS7039543000M Sverepec Sverepec 297
24ZSS7039544000H Sverepec Sverepec 297
24ZSS72058600006 Sverepec Sverepec 297
24ZSS7039487000M Sverepec Sverepec 301
24ZSS73203270005 Sverepec Sverepec 302
24ZSS70395470002 Sverepec Sverepec 304
24ZSS7039548000Y Sverepec Sverepec 305
24ZSS97004600002 Sverepec Sverepec 320
24ZSS97459340000 Sverepec Sverepec 328
24ZSS97459410009 Sverepec Sverepec 328
24ZSS703921800AG Sverepec Sverepec 330
24ZSS73007520002 Sverepec Sverepec 351
24ZSS7180578000X Sverepec Sverepec 352
24ZSS7039222000N Sverepec Sverepec 353
24ZSS7039228000U Sverepec Sverepec 354
24ZSS70392250008 Sverepec Sverepec 355
24ZSS7205854000T Sverepec Sverepec 355
24ZSS7039229000P Sverepec Sverepec 356
24ZSS70393150007 Sverepec Sverepec 359
24ZSS72058760007 Sverepec Sverepec 360
24ZSS7205850000C Sverepec Sverepec 365
24ZSS7302539000E Sverepec Sverepec 365
24ZSS7302540000G Sverepec Sverepec 365
24ZSS7302541000B Sverepec Sverepec 365

24ZSS7302158000Z Sverepec Sverepec 372
24ZSS730332700AG Sverepec Sverepec 373
24ZSS73077980003 Sverepec Sverepec 374
24ZSS73073010009 Sverepec Sverepec 375
24ZSS7304126000A Sverepec Sverepec 381
24ZSS7306772000G Sverepec Sverepec 383
24ZSS7307124000X Sverepec Sverepec 385
24ZSS7307474000J Sverepec Sverepec 386
24ZSS7314424000R Sverepec Sverepec 393
24ZSS7314425000M Sverepec Sverepec 394
24ZSS7328948000U Sverepec Sverepec 397
24ZSS7313945000K Sverepec Sverepec 404
24ZSS7313946000F Sverepec Sverepec 405
24ZSS7328827000H Sverepec Sverepec 411
24ZSS7328824000W Sverepec Sverepec 412
24ZSS7313058000P Sverepec Sverepec 414
24ZSS7323987000E Sverepec Sverepec 417
24ZSS7310104000I Sverepec Sverepec 422
24ZSS73114530001 Sverepec Sverepec 431
24ZSS73103040004 Sverepec Sverepec 433
24ZSS731090400AG Sverepec Sverepec 435
24ZSS7310014000J Sverepec Sverepec 437
24ZSS7307479000V Sverepec Sverepec 438
24ZSS7318783000H Sverepec Sverepec 440
24ZSS73187850007 Sverepec Sverepec 440
24ZSS7318787000Y Sverepec Sverepec 440
24ZSS7318789000O Sverepec Sverepec 440
24ZSS7318791000L Sverepec Sverepec 440
24ZSS7318793000B Sverepec Sverepec 440
24ZSS73187950001 Sverepec Sverepec 440
24ZSS7318797000S Sverepec Sverepec 440
24ZSS7318799000I Sverepec Sverepec 440
24ZSS7318801000V Sverepec Sverepec 440
24ZSS7318803000L Sverepec Sverepec 440
24ZSS7318805000B Sverepec Sverepec 440
24ZSS73188070001 Sverepec Sverepec 440
24ZSS7318809000S Sverepec Sverepec 440
24ZSS7318811000P Sverepec Sverepec 440
24ZSS7318813000F Sverepec Sverepec 440
24ZSS73188150005 Sverepec Sverepec 440
24ZSS73190260005 Sverepec Sverepec 440
24ZSS7314105000I Sverepec Sverepec 443
24ZSS7306720000J Sverepec Sverepec 445
24ZSS7311824000N Sverepec Sverepec 445
24ZSS7326730000W Sverepec Sverepec 445
24ZSS7326731000R Sverepec Sverepec 445
24ZSS7326732000M Sverepec Sverepec 445
24ZSS7326734000C Sverepec Sverepec 445
24ZSS73267350007 Sverepec Sverepec 445

24ZSS73267360002 Sverepec Sverepec 445
24ZSS7326803000S Sverepec Sverepec 445
24ZSS7319393000V Sverepec Sverepec 458
24ZSS7331677000B Sverepec Sverepec 495
24ZSS7318979000G Sverepec Sverepec 502
24ZSS73135460006 Sverepec Sverepec 503
24ZSS4504659000T Sverepec Sverepec 515
24ZSS9747093000G Sverepec Sverepec 695
24ZSS97494240009 Sverepec Sverepec 695
24ZSS7313840000F Sverepec Sverepec 1064


 
 


4291584

Úvodná stránka