Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

O Z N A M k umiestňovaniu plagátov vo volebnej kampani - Voľby do orgánov samosprávnych krajov - TSK na území obce SverepecVytlačiť
 

OBEC SVEREPEC  vykonala verejné žrebovanie  plôch  na umiestňovanie  volebných plagátov  počas volebnej kampane pre Voľby do orgánov  samosprávnych krajov - Trenčiansky samosprávny kraj -  dňa  26. septembra 2017 o 14,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Sverepec.

     Každému zaregistrovanému kandidujúcemu subjektu – politickej strane, politickému hnutiu alebo ich koalícii a nezávislému kandidátovi, bola pridelená v zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha označená číslom na základe žrebu.

Volebné plagáty môže  kandidujúci subjekt  umiestniť  len na miesta, ktoré mu boli určené žrebom.

   Vyžrebované čísla pre umiestnenie volebných plagátov  pre kandidátov na predsedu TSK a kandidátov do zastupiteľstva TSK  nájdete v prílohe tohto oznamu.

    Panely  na umiestňovanie  volebných plagátov  sú umiestnené  pri parku pred Obecným úradom  vo Sverepci.

Z a k a z u j e  sa akýmkoľvek spôsobom porušovať zverejnený zoznam vyžrebovaných plôch určených na vylepovanie plagátov,  prelepovať a znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich subjektov.

Ak vyžrebované miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, takéto miesto zostane voľné a nemôže byť určené inému kandidujúcemu subjektu. Rovnako ho nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt.

Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady.

Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov.

Plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane sa kandidujúcim subjektom poskytujú bezplatne.

 

 

 


 
 


4335435

Úvodná stránka