Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

OZNAM Okresného úradu Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci: Skladová hala - Visolaje na parc.č. KNC 886/29,29,30,31,34,35,57,59, KNC 887/1,2,5, k.ú. Visolaje Vytlačiť
 

Obec Sverepec ako dotknutá obec  podľa §  23 ods. 3 zákona  zákona EIA  informuje  verejnosť o doručení  "Zámeru - Skladová hala - Visolaje".

Verejnosť  do dokumentu môže nahliadnuť v úradných hodinách na Obecnom úrade vo Sverepec v termíne do 26.08.2019 , alebo  

na web stránke  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladova-hala-visolaje  alebo

na web stránke www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-74.

     Verejnosť  môže doručiť svoje písomné stanovisko príslušnému orgánu:  Okresnému úradu  Púchov, odbor  starostlivosti o životné prostredie do 21 dní  odo dňa  jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď  bolo  v určenej  lehote  doručené  obci Sverepec.


 
 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Ďalšie fotogalérie5292816

Úvodná stránka