Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Sverepec

Obyvateľstvo

V obci Sverepec žije 1100 obyvateľov .
 

Bývanie 

Počet domov v obci 311 z toho: trvale obývané 268 / z toho rodinné 264, 2 - 12 b.j., 2 dvojdomy.

Obecný nájomný bytový dom o 16 bytových jednotkách.

Obecný nájomný bytový dom o 24 bytových jednotkách v príprave na výstavbu.

Súčasný stav: rozostavaná IBV 14 domov.

V záujme zamedzenia odchodu obyvateľov /hlavne mladej generácie/ z obce z dôvodu bytovej otázky obec vytvorila v ÚP obce Sverepec podmienky pre IBV. V ÚP má obec spracované lokality pre IBV .
Riešené územie pre rozšírenie intravilánu obce Sverepec je v súlade so schváleným územným plánom obce Sverepec. Územný plán včetne doplnkov je schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č.12/2005 zo dňa 1.12.2005.Hlavným cieľom rozšírenia zastavaného územia /intravilánu obce / je stabilizácia občanov v obci a tiež vytvorenie podmienok pre prisťahovanie novoobčanov, nakoľko obec má výhodné položenie voči okresnému mestu, výhodnú polohu pre vznikajúce firmy, lebo sa nachádza pri ceste štát. významu 1/61 a tiež v blízkosti diaľnice D1.


 


5310363

Úvodná stránka