Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

OZNAMY

Prekládka autobudovej zastávky v obci Sverepec - smer Trenčín

OZNAM.
Týmto oznamujeme všetkým cestujúcim, ktorí používajú autobusovú dopravu, že z dôvodu obmedzenia cestnej premávky spočívajúcej z rekonštrukcie chodníka v našej obci, bude zastávka pri Obe ...viac...

Zverejnené 21.5.2019 -admin- Vyprší o 7 dní.


 

NÁVRH Záverečného účtu Obce Sverepec za rok 2018 a prílohy k nemu

Prílohy: Záverečný účet obce za rok 2018
           Plnenie príjmov  k 31.12.2018
           Plnenie výdavkov  k 31.12.2018
viac...

Zverejnené 15.5.2019 -admin-


 

Pozvánka na zasadnutie OZ 25.04.2019

Zverejnené 15.4.2019 -admin-


 

Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z. z Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám všetky informácie uvedené v čl. 13 alebo 14 Nariadenia/§19 alebo § 20 zákona č. 18/2018 Z. z., ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov na vymedzený účel, ktorým je zabezpečenie priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z. z.,

Zverejnené 2.5.2019 -admin- Vyprší o 2 dni.


 

Termíny zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2019. Termíny vývozu komunálneho odpadu na rok 2019.

Zverejnené 8.1.2019 -admin-


 

Oznamovacia povinnosť podľa § 56 zák. č. 50/1976 Zb. REKONŠTRUKCIA EL. VEDENIA 7771 / 7773 / 7774 - 110 kV

Predmetom  stavebných úprav  je  existujúce vedenie 110 kV. Stavebné úpravy budú obsahovať  výmenu  existujúcich  izoláítorových závesov. Stožiarové mista sa nemenia. Trasa anoi ichranné pásmo  vedeni ...viac...

Zverejnené 15.5.2019 -admin- Vyprší o 7 dní.


 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Zverejnené 14.1.2019 -admin-


 

Umiestňovanie plagátov pre Voľby do Európskeho parlamentu v obci Sverepec

Zverejnené 3.4.2019 -admin- Vyprší o 2 dni.


 

Kamerový systém v obci Sverepec - UPOVEDOMENIE pre občanov

Obec Sverepec upovedomuje občanov, že od 14.11.2018 verejné priestranstvá v obci Sverepec  sú monitorované  kamerovým systémom .
S osobnými údajmi obec bude nakladať podľa zákona č.18/2018 Z. z ...viac...

Zverejnené 14.11.2018 -admin-


 

Dodatok č. 1 ku Všeobecnému záväznému nariadeniu obce o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sverepec.

Materiál k pripomienkovaniu pred schváľovaním.
Viac v prílohe.
viac...

Zverejnené 15.5.2019 -admin- Vyprší o 7 dní.


 

VOĽBY do Európskeho parlamentu/2019 OZNAM

OBEC Sverepec zverejňuje  na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Sverepec emailovú adresu
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  jarmila. ...viac...

Zverejnené 4.3.2019 -admin- Vyprší o 7 dní.


 

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón Fax E-mail Internet IČO +421/42 4300 190 +421/42 4300 195 +4 ...viac...

Zverejnené 19.1.2018 -admin-


 

POZVÁNKA

kytica kvetov.jpg

Obec Sverepec srdečne pozýva všetky ženy matky z obce Sverepec na oslavu ku Dňu matiek dňa 12. mája 2019 ( nedeľa) v Kultúrnom dome vo Sverepci o 14,00 hod. Kultúrnym programom prispejú deti zo Základ ...viac...

Zverejnené 7.5.2019 -admin-


 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.
viac v prílohe
viac...

Zverejnené 5.2.2019 -admin- Vyprší o 2 dni.


 

AKO SEPAROVAŤ ? ČO patrí a nepatrí do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad ?

Dočítate sa v prílohe
viac...

Zverejnené 17.10.2017 -admin-


 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Sverepec - o z n á m e n i e

Obec Sverepec, IČO: 00692263, zastúpená starostom obce Marošom Ondrášom
podľa zákona č.  329/2018 Z.z.  o odpadoch ( podľa prílohy  č.2. k zákonu)
o z n a m u j e
vypočítanú úrove ...viac...

Zverejnené 30.1.2019 -admin-


 

Protipovodňová ochrana

Slovenský  vodohospodársky  podnik , š.p.  , Správa povodia
stredného Váhu I.  Púchov, Nimnica   vo veci  čistenia vodných tokov  upozorňuje,   
aby sa samotní obyvatelia obce nepodieľal ...viac...

Zverejnené 5.9.2016 -admin-


 

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec

Zverejnené 15.1.2019 -admin-


 

TRIEĎME ODPAD

viac v prílohe
viac...

Zverejnené 25.7.2016 -admin-


 

Mapový portál obce Sverepec

Nahlad

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Sverepec, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledovný link MAPOVÝ PORTÁL OBCE SVEREPEC.

Cez uvedený mapový portál obce si ...viac...

Zverejnené 11.12.2015


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 

Obec Sverepec letecky 2010

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 


5189518

Úvodná stránka