Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

O z n á m e n i e o začatí územného konania verejnou vyhláškouVytlačiť
 

podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a nariadenie ústneho pojednávania
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, v zastúpení GALTON, spol. s. r. o., J. M. Hurbana 333/30, 010 01 Žilina, podali na tunajšom úrade dňa 22. 02. 2019 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „11289 Sverepec, Za hôrkou – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. KN-C 847/74, KN-C 847/35, KN-C 847/117, KN-C 847/99, KN-C 847/118, KN-C 847/197, KN-C 847/121, KN-C 847/218, KN-C 847/231, KN-C 847/232 a KN-C 847/229 v katastrálnom území Sverepec. Uvedeným dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.


 
 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 

 

 

Obec Sverepec letecky 2010

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 


5268560

Úvodná stránka