Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

OZNAMY

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

viac v prílohe
viac...

Zverejnené 10.7.2018 -admin- Vyprší o 1 deň.


 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

viac v prílohe
viac...

Zverejnené 10.7.2018 -admin- Vyprší o 1 deň.


 

Časopis SVEREPČAN

Vážení občania,
do rúk sa Vám dostáva časopis, ktorého hlavnou úlohou je zlepšiť informovanosť o súčasnom stave obce a aktivitách obecného zastupiteľstva od roku 2010 po súčasnosť. Viac v prílo ...viac...

Zverejnené 29.5.2015 -admin-


 

Oznámenie o začatí konania

Zverejnené 26.7.2018


 

INFORMÁCIA o výsledku vyhodnotenia ponúk zákazka: Správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia obce Sverepec.

INFORMÁCIA
o výsledku vyhodnotenia ponúk
zverejnená podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďa ...viac...

Zverejnené 31.10.2018 -admin- Vyprší o 2 dni.


 

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE o povolení zmeny časti dokončenej stavby

Stavba: Šebešťanová - podchytenie stropu nad triedou  na poschodí KNE 143,144, k.ú. Šebešťanová.
Stavebník: Mesto Považská Bystrica
Viac v prílohe
viac...

Zverejnené 26.10.2018 -admin- Vyprší dnes.


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV - Výzva

Zverejnené 10.10.2018 -admin- Vyprší dnes.


 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

1. Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona          č.180/2014 Z. z
Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám všetky informácie uvedené v čl. 13 alebo ...viac...

Zverejnené 9.10.2018 -admin-


 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Zverejnené 9.10.2018 -admin-


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sverepec na 1. polrok 2018 ( návrh)

Zverejnené 10.1.2018 -admin-


 

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania. Vladimír Oravík a manželka Soňa Oravíková, Rozkvet 4480/198-3, 017 01 Považská Bystrica stavba: „Rodinný dom“, na pozemkoch KN-C 861/15, 861/8 s použitím pozemkov KN-C 861/15, KN-C 861/16, KN-C 861/17, KN-C 861/18, KN-C 861/10, KN-C 861/3 a KN-C 861/2 (KN-E 713, KN-E 711)

Zverejnené 13.1.2017 -admin-


 

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ÚPN-O) Sverepec

viď. prílohy
viac...

Zverejnené 2.5.2016 -admin-


 

Doplnok č. 5 k VZN o miestnych daniach a poplatkoch v obci Sverepec Konsolidované znenie VZN io miestnych daniach a poplatkoch po zapracovaní doplnku č. 5 .

Zverejnené 8.11.2018 -admin- Vyprší o 94 dní.


 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Sverepec

Zverejnené 11.11.2018 -admin- Vyprší o 17 dní.


 

OZNAM o zbere plastov, tetrapakov a kovových obalov z potravín

Oznamujeme občanom obce Sverepec, že dňa 12. novembra 2018 (pondelok) bude vykonaný zber plastov, tetrapakov a kovových obalov z potravín.
Občania vyložia v pondelok ráno do 7, 00 hod. pred svoje ...viac...

Zverejnené 8.11.2018 -admin- Vyprší dnes.


 

OZNAM - odovzdávanie použitých j e d l ý c h olejov a tukov

     Obec Sverepec zavádza  separovaný zber  na použité  jedlé oleje a tuky .
Nádoby hnedej farby budú umiestnené  pri stojiskách  na ostatný separovaný zber, t.j.
Pri  predajni COOP Jed ...viac...

Zverejnené 7.8.2018 -admin- Vyprší o 17 dní.


 

Termíny zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2018. Termíny vývozu komunálneho odpadu na rok 2018.

Zverejnené 23.1.2018 -admin-


 

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón Fax E-mail Internet IČO +421/42 4300 190 +421/42 4300 195 +4 ...viac...

Zverejnené 19.1.2018 -admin-


 

AKO SEPAROVAŤ ? ČO patrí a nepatrí do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad ?

Dočítate sa v prílohe
viac...

Zverejnené 17.10.2017 -admin-


 

Protipovodňová ochrana

Slovenský  vodohospodársky  podnik , š.p.  , Správa povodia
stredného Váhu I.  Púchov, Nimnica   vo veci  čistenia vodných tokov  upozorňuje,   
aby sa samotní obyvatelia obce nepodieľal ...viac...

Zverejnené 5.9.2016 -admin-


 

TRIEĎME ODPAD

viac v prílohe
viac...

Zverejnené 25.7.2016 -admin-


 

Mapový portál obce Sverepec

Nahlad

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Sverepec, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledovný link MAPOVÝ PORTÁL OBCE SVEREPEC.

Cez uvedený mapový portál obce si ...viac...

Zverejnené 11.12.2015


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 

 
 

Obec Sverepec letecky 20104549193

Úvodná stránka