Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

Aktuality obce Sverepec

OZNAM - Výkup zberového papiera výmenným spôsobom 28.07.2017 o 16, 00 hod. pred Obecným úradom vo Sverepci

Oznamujeme občanom, že dňa 28.07.2017  ( piatok ) o 16 hod.  bude   pred Obecným úradom vo Sverepci vykonaný  výkup zberového papiera  výmenným spôsobom za  papierové hygienické potreby. Kartóny sa nevykupujú.
viac...


 

POĎAKOVANIE

     Obec Sverepec zastúpená starostom obce Marošom Ondrášom touto cestou
ď a k u j e   poslancom OZ vo Sverepci a všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní kultúrneho podujatia „Deň obce Sverepec 2017“.
Obzvlášť ďakujeme p. predsedov ...viac...


 

Administratívny objekt Sverepec súp.č. 215 na parcele KNC 6/1,2 - rekonštrukcia (Verejné obstarávanie) - podrobnejšie viď na podstránke : ÚRADNÁ TABUĽA .

Vestník č. 127/2017 - 29.06.2017
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)
NÁZOV A ADRESY
Obec Sverepec
IČO: 00692263
Sverepec 215, 017 01 Sverepec
Slovensko
Kontakt ...viac...


 

OTVORENÝ LIST starostu a poslancov OBČANOM

s e p a r u j t e  odpad z domácností
- ušetríte životné prostredie 
- menej zaplatíte na  poplatkoch za komunálny odpad
- prispejete k lepšej prosperite  našej obce  
viac...


 

Protipovodňová ochrana

Slovenský  vodohospodársky  podnik , š.p.  , Správa povodia
stredného Váhu I.  Púchov, Nimnica   vo veci  čistenia vodných tokov  upozorňuje,   
aby sa samotní obyvatelia obce nepodieľali   na znečisťovaní vodného toku  vypúšťaním
...viac...


 

TRIEĎME ODPAD

viac v prílohe
viac...


 

Aktuálny rok 2017

Zasadnutie zo dňa 11.5.2017

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 


3039173

Úvodná stránka