Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

OZNAMY

OZNAM - výkup papiera

Výkup papiera - výmenou za hygienické výrobky
sa bude konať v stredu 20.03.2019 , v čase od 17,00 do 17,15 hod. pred Obecným úradom Sverepec.
Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nemôže obsa ...viac...

Zverejnené 13.3.2019 -admin- Vyprší o 1 deň.


 

OZNAM o zbere plastov, tetrapakov a kovových obalov z potravín

Oznamujeme občanom obce Sverepec, že dňa 11. februára 2019 (pondelok) bude vykonaný zber plastov, tetrapakov a kovových obalov z potravín.
Občania vyložia v pondelok ráno do 7, 00 hod. pred svoje ...viac...

Zverejnené 7.2.2019 -admin-


 

Termíny zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2019. Termíny vývozu komunálneho odpadu na rok 2019.

Zverejnené 8.1.2019 -admin-


 

Kamerový systém v obci Sverepec - UPOVEDOMENIE pre občanov

Obec Sverepec upovedomuje občanov, že od 14.11.2018 verejné priestranstvá v obci Sverepec  sú monitorované  kamerovým systémom .
S osobnými údajmi obec bude nakladať podľa zákona č.18/2018 Z. z ...viac...

Zverejnené 14.11.2018 -admin-


 

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón Fax E-mail Internet IČO +421/42 4300 190 +421/42 4300 195 +4 ...viac...

Zverejnené 19.1.2018 -admin-


 

AKO SEPAROVAŤ ? ČO patrí a nepatrí do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad ?

Dočítate sa v prílohe
viac...

Zverejnené 17.10.2017 -admin-


 

Protipovodňová ochrana

Slovenský  vodohospodársky  podnik , š.p.  , Správa povodia
stredného Váhu I.  Púchov, Nimnica   vo veci  čistenia vodných tokov  upozorňuje,   
aby sa samotní obyvatelia obce nepodieľal ...viac...

Zverejnené 5.9.2016 -admin-


 

TRIEĎME ODPAD

viac v prílohe
viac...

Zverejnené 25.7.2016 -admin-


 

Mapový portál obce Sverepec

Nahlad

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Sverepec, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledovný link MAPOVÝ PORTÁL OBCE SVEREPEC.

Cez uvedený mapový portál obce si ...viac...

Zverejnené 11.12.2015


 

Oznámenie rozhodnutia vydanom vo veci pochybnosti, či ide o vodný tok

Proti   Rozhodnutiu  je možné  podať odvolanie  do 15  dní odo dňa ouznámenia , na Okrersný  úrad Považská Bystica, odbor starostlivostui o životné prostredie
viac...

Zverejnené 13.3.2019 -admin- Vyprší o 9 dní.


 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Sverepec - o z n á m e n i e

Obec Sverepec, IČO: 00692263, zastúpená starostom obce Marošom Ondrášom
podľa zákona č.  329/2018 Z.z.  o odpadoch ( podľa prílohy  č.2. k zákonu)
o z n a m u j e
vypočítanú úrove ...viac...

Zverejnené 30.1.2019 -admin-


 

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec

Zverejnené 15.1.2019 -admin-


 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Zverejnené 14.1.2019 -admin-


 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SR 2019 - zverejnenie

v prílohe
viac...

Zverejnené 21.2.2019 -admin- Vyprší o 11 dní.


 

VOĽBY PREZIDENTA - OZNAM k UMIESTŇOVANIU PLAGÁTOV Vyžrebované vývesné plochy pre jednotlivých kandidátov

Predseda  miestnej volebnej komisie a zapisovateľka vykonali verejné žrebovanie  plôch  na umiestňovanie  volebných plagátov  počas volebnej kampane pre Voľby prezidenta SR v obci  Sverepec -  dňa  20 ...viac...

Zverejnené 21.2.2019 -admin- Vyprší o 10 dní.


 

VOĽBY PREZIDENTA - oznam

OBEC Sverepec zverejňuje  na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Sverepec
emailovú adresu
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ...viac...

Zverejnené 24.1.2019 -admin- Vyprší o 11 dní.


 

VOĽBY do Európskeho parlamentu/2019 OZNAM

OBEC Sverepec zverejňuje  na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Sverepec emailovú adresu
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  jarmila. ...viac...

Zverejnené 4.3.2019 -admin- Vyprší o 72 dní.


 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.
viac v prílohe
viac...

Zverejnené 5.2.2019 -admin- Vyprší o 67 dní.


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 

 

 

Obec Sverepec letecky 2010

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 


5035078

Úvodná stránka