Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

Aktuality obce Sverepec

VIANOČNÉ TRHY

OBEC Sverepec a Občianske združenie  SPOLU PRE SVEREPEC  Vás srdečne pozývajú dňa 12.12.2015 od 15. hod. pred Obecný úrad vo Sverepci, kde sa uskutočnia VIANOČNÉ TRHY     s kultúrnym programom, tradičným  trhom,občerstvením, vianočným punčom a rozsvietením vianočného stromčeka.
Občania, ktorí majú záujem predávať na vianočných trhoch môžu sa prihlásiuť na  Obecnom úrade do 7.12.2015. Plagát v prílohe.
viac...


 

VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky - INFORMÁCIA

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.   Celé znenie  v prílohe.
Rozhodnutie  predsedu NR SR o vyhlásení  volieb  do NR SR č. 307/2015 . Celé znenie  v prílohe.
 Informácia je, spolu s ďalšími vzormi volebných tlačív, uverejnená aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk/?nr16-vzory
viac...


 

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2016-2018

K návrhu rozpočtu  možno podáva návrhy a pripomienky v termíne do 27.11.2015 a Obecnom úrade vo Sverepci.
viac...


 

Časopis SVEREPČAN

Vážení občania,
do rúk sa Vám dostáva časopis, ktorého hlavnou úlohou je zlepšiť informovanosť o súčasnom stave obce a aktivitách obecného zastupiteľstva od roku 2010 po súčasnosť. Viac v prílohe.
viac...


 

Návrh : VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrhované  VZN možno pripomienkovať a dávať návrhy v termíne do 26.11.2015 na Obecný úrad vo Sverepci.
viac...


 

Návrh : VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce S V E R E P E C

Navrhované VZN  možno  pripomienkovať a dávať návrhy v termíne do  26.11.2015
podaním  návrhu na Obecný úrad vo Sverepci.
 
viac...


 

Termíny zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2015. Termíny vývozu komunálneho odpadu na rok 2015.

O Z N A M
Termíny zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2015.
12.01., - 09.02., - 09.03., - 07.04., - 11.05., - 08.06., - 06.07., - 10.08., - 07.09., - 12.10., - 09.11., - 07.12.,
Termíny vývozu komunálneho odpadu na rok 2015.
09.01., - 23.01., - 06.02., - 20,02., - 06.03., - 20.03., - 02.04., - 17.04., - 04.05., - 15.05., - 29.05., - 12.06., - 26.06., - 10.07., - 24.07., - 07.08., - 21.08., - 04.09., - 18.0 ...viac...


 

Pozvánka na zasadanie 27.11.2015

Aktuálny rok 2015

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 


971644

Úvodná stránka