Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

Aktuality obce Sverepec

N á v r h Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sverepec č. 6/2016 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sverepec

Návrhy a pripomienky  možno podať  písomne  na Obecnom úrade vo Sverepci v termíne do 15.12.2016.
viac...


 

Prerušenie distribúcie elektriny OZNAM

SEE-D ,a.s.  Žilina  oznamuje, že  13. decembra 2016  od  7.30 hod do 17,00 hod.  bude v obci Sverepec  prerušená  distribúcia  elektriny z dôvodu  plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy  v lokalitách obce Sverepec  nasledovne:
...viac...


 

Návrh rozpočtu na obdobie 2014-2019

Návrh rozpočtu obce môžete pripomienkovať písomne podaním  na Obecný úrad Sverepec
v termíne do 12.12.2016
viac...


 

Doplnok VZN o miestnych daniach a poplatkoch č.3. pre obdobie r. 2017 - n á v r h

Návrh doplnoku  VZN  o miestnych daniach a poplatokoch môžete písomne  pripomienkovať
podaním  na Obecnom úrade Sverepec v termíne do 12.12.2016.
viac...


 

Olympiáda seniorov okresu Pov. Bystrica 2016 ( Sverepec III. miesto) konané v Podskalí 7.7.2016

obrázok  súťažiacich - viď  fotogaléria
viac...


 

Protipovodňová ochrana

Slovenský  vodohospodársky  podnik , š.p.  , Správa povodia
stredného Váhu I.  Púchov, Nimnica   vo veci  čistenia vodných tokov  upozorňuje,   
aby sa samotní obyvatelia obce nepodieľali   na znečisťovaní vodného toku  vypúšťaním
...viac...


 

TRIEĎME ODPAD

viac v prílohe
viac...


 

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ÚPN-O) Sverepec

viď. prílohy
viac...


 

OZNAM - zubná pohotovosť

Od 1.4.2016 zabezpečuje zubnú pohotovosť pre občanov zo spádovej oblasti Púchov, Považská Bystrica a Ilava spoločnosť 3X-DENT s.r.o. Nová centralizovaná ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE P ...viac...


 

Termíny zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2016. Termíny vývozu komunálneho odpadu na rok 2016.

Termíny zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2016.
11.01., 08.02., 07.03., 11.04., 09.05., 06.06., 11.07., 08.08., 12.09., 10.10., 07.11., 12.12.,
Termíny vývozu komunálneho odpadu na rok 2016.
08.01., 22.01., 05.02., ...viac...


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 


2211743

Úvodná stránka