Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

Aktuality obce Sverepec

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY - pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva - pre voľby starostu obce


 

VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce S v e r e p e c

návrhy a pripomienky  možno podávať písomne  na Obecnom úrade vo Sverepci  do 5.11.2014
viac...


 

Komunálne voľby 15.novembra 2014

 V O Ľ B Y do orgánov samosprávy obce  Sverepec konané 15.11.2014 -ZVEREJNENIE  ÚDAJOV Podľa  zákona č.  346/1990  Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  v znení neskorších predpisov v náväznosti na vyhlásenie  volieb  na deň 15.11.2014 týmto  zverejňujeme, že
- počet obyvateľov  v obci Sverepec je  1222
-  určený je  1 volebný obvod  pre celú obec Sverepec 
- vo volebnom obvode sa volia poslanci v počte 9  a starosta obce ...viac...


 

Návrh VZN o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch a o vykonávaní stavebných úprav v bytoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na podporu sociálneho bývania

Návrhy a pripomienky môžete  podať písomne  na Obecný úrad vo Sverepci do 5.11.2014
viac...


 

Návrh - Doplnok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch

Návrhy a priipomienky k  predloženému dokumentu  možno podať písomne v termíne do 05.11.2014 na Obecný úrad vo Sverepci.
viac...


 

Pozvánka na zasadanie 5.11.2014

Aktuálny rok 2014

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 


425340

Úvodná stránka