Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

Aktuality obce Sverepec

OZNAM o zbere plastov, tetrapakov a plechovíc dňa 15. apríla 2014

Obec Sverepec oznamuje svojim občanom, že v priebehu dňa 15.04.2014
(utorok) bude vykonaný zber vyseparovaných  plastov  a tetrapakov  z domácností.
Do vriec  možno  okrem plastov a tetrapakov vkladať aj hlinníkové obaly a železné obaly z potravín.
Žiadame občanov, aby  vyložili zaviazané vrecia s pokrčenými vyseparov. odpadmi pred svoje brány dňa 14.4.2014 večer, resp.15.04.2014  ráno do 7.00 hod. - odtiaľ budú zozbierané a ...


 

Vývoz komunálneho odpadu pred Veľkonočnými sviatkami - o z n a m

Obec Sverepec oznamuje  občanom,  že termín  vývozu  komunálneho odpadu  pred Veľkonočnými sviatkami   sa presúva  z piatka  ( 18.4.2014) na skorší termín – na stredu  16. apríla 2014 .
Presun termínu vývozu  je z toho dôvodu, že v piatok  je  štátom uznaný sviatok  (Veľký  predveľkonočný piatok).


 

DEŇ ZEME 22. apríla 2014 o 16.00 hod. pred obecným úradom vo Sverepci

Občianske združenie SPOLU PRE SVEREPEC a OBEC SVEREPEC  Vás pozývajú  na "DEŇ ZEME"
dňa  22. apríla 2014 o 16,00 hod.  pred Obecným úradom vo Sverepci.
Pre malých aj veľkých máme pripravené  hry, tvorivé dielne, eko-aktivity, recyklovanie hrou, ochutnávka domácich dobrôt. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia koná v KD.
 


 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia spojeného s konaním o zmene stavby pred jej dokončením stavebník: Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica, IČO: 00317 667 Vec: žiadosť o predĺženie platnosti staveného povolenia na stavbu: „Považská Bystrica - Lúčky – inžinierske siete IBV, STL plynovod, VO“ na pozemkoch miestnych komunikácií parc. č. KNC 1700/2, 5980 a KNE 5982/1, 5982/2, 5979/1 a súčasne o zmenu termínu ukončenia . Viac v prílohe

Účastníci konania  môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie do 07. 05. 2014. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko alebo požiadať o predĺženie termínu dotknuté orgány štátnej správy v mieste stavby, inak sa má za to, že ich stanovisko je kladné. 


 

Pozvánka na zasadanie 16.4.2014

Aktuálny rok 2014

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 


340850

Úvodná stránka