Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

Aktuality obce Sverepec

OZNAM o zbere plastov, tetrapakov a plechovíc - v pondelok dňa 08. septembra 2014

Obec Sverepec oznamuje svojim občanom, že v priebehu dňa 8. septembra 2014
(pondelok) bude vykonaný zber vyseparovaných  plastov  a tetrapakov  z domácností.
Do vriec  možno  okrem plastov a tetrapakov vkladať aj hlinníkové obaly a železné obaly z potravín.
Žiadame občanov, aby  vyložili zaviazané vrecia s pokrčenými vyseparov. odpadmi pred svoje brány  ráno do 7.00 hod. - odtiaľ budú zozbierané a odvezené na druhotné spracov ...viac...


 

Rozhodnutie na časovo obmedzené predčasné užívanie časti líniovej stavby „Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer I. úsek, 2. etapa“ v katastrálnom území Sverepec, objekt: 659-00 Prípojka NN pre čerpaciu stanicu – Sverepec, navrhovateľovi Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO 35 919 001.


 

„D-1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek, 2. etapa“ v katastrálnom území Sverepec, pre objekty: 121-02 Napojenie Sverepec – Juríčkov potok, 140-01 Napojenie na lesné pozemky, navrhovateľovi Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO 35 919 001.

 Rozhodnutie  o povolení  do 31. 12. 2017  časovo obmedzené predčasné užívanie časti líniovej stavby diaľnice.  Viac v prílohe .
viac...


 

Pozvánka na zasadanie 10.9.2014

Aktuálny rok 2014

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 


404688

Úvodná stránka