Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

Aktuality obce Sverepec

TVORIVÉ DIELNE Maľované kamienky

Obec Sverepec v spolupráci s občianskym združením Spolu  pre Sverepec  Vás pozýva 
31.7.2014 o 16 hod.  do kultúrneho domu  Sverepec  na prežitie  tvorivého popoludnia .
Dôležité je : priniesť si dobrú náladu .... o ostatné sa už postaráme my.
Vstupné : 0,50 € / na pokrytie výdavkov) .
viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka KO Sverepec, prevádzkovateľ Megawaste Slovakia, s.r.o , Pov. Bystrica


 

N á v r h VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp

 Podnety a návrhy na zmeny predložte na Obecný úrad Sverepec
obvyklými spôsobmi najneskôr do 01.08.2014, kedy tento návrh VZN bude predložený obecnému zastupiteľstvu na prejednanie a schválenie.
viac...


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 


381889

Úvodná stránka