Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

Aktuality obce Sverepec

VESELÉ TEKVIĆKY

Pozývame Vás na 2. ročník  jesennej  tvorivej  akcie  " VESELÉ  TEKVIČKY "
19. októbra 2014  o  15, 00 hod.  v Kultúrnom dome Sverepec.
Viac čítajte v prílohe.
 
viac...


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY - pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva - pre voľby starostu obce


 

Návrh rozpočtu obce na rok 2015

Návrhy a pripomienky k predloženému dokumentu môžu občania  podať písomne  na Obecný úrad vo Sverepci v termíne do 29.10.2014
viac...


 

Komunálne voľby 15.novembra 2014

 V O Ľ B Y do orgánov samosprávy obce  Sverepec konané 15.11.2014 -ZVEREJNENIE  ÚDAJOV Podľa  zákona č.  346/1990  Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  v znení neskorších predpisov v náväznosti na vyhlásenie  volieb  na deň 15.11.2014 týmto  zverejňujeme, že
- počet obyvateľov  v obci Sverepec je  1222
-  určený je  1 volebný obvod  pre celú obec Sverepec 
- vo volebnom obvode sa volia poslanci v počte 9  a starosta obce ...viac...


 

Návrh - Doplnok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch

Návrhy a priipomienky k  predloženému dokumentu  možno podať písomne v termíne do 29.10.2014 na Obecný úrad vo Sverepci.
viac...


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 


422434

Úvodná stránka