Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

Aktuality obce Sverepec

O Z N A M o zbere plastov , tetrapakov a kovových obalov z potravín

Oznamujeme občanom obce Sverepec, že dňa 11.12.2017 (pondelok) bude vykonaný
zber plastov, tetrapakov a obalov z potravín.
Občania vyložia v pondelok ráno do 7, 00 hod. pred svoje brány zaviazané vrecia s vyseparovaným odpadom . Odtiaľ bude ...viac...


 

Oznámenie začatí konania o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou na deň 20. 12. 2017 o 10,00 h so stretnutím na Mestskom úrade v Považskej Bystrici na 1. poschodí č. d. 517.

Národná diaľničná spoločnosť a. s., Mlynské nivy 45, 821 09  Bratislava, IČO 35919001 podala dňa 21. 11.  2017 na tunajšom úrade žiadosť o  opätovné predĺženie lehoty predčasného užívania  líniovej stavby „D-1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek, 2. etapa“ v ...viac...


 

OTVORENÝ LIST starostu a poslancov OBČANOM

s e p a r u j t e  odpad z domácností
- ušetríte životné prostredie 
- menej zaplatíte na  poplatkoch za komunálny odpad
- prispejete k lepšej prosperite  našej obce  
viac...


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 


3711557

Úvodná stránka