Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

OZNAMY

DEŇ OBCE SVEREPEC - POZVÁNKA

OBEC SVEREPEC Vás pozýva na tradičné podujatie "DEŇ OBCE SVEREPEC", ktoré sa koná v piatok 5. júla 2019 pred Obecným úradom vo Sverepci so začiatkom o 13 hod. 
Na podujatí sa bude konať súťaž vo ...viac...

Zverejnené 3.7.2019 -admin-


 

Verejná vyhláška Oznámenie o pokračovaní územného konania verejnou vyhláškou a upustenie ústneho pojednávania

„Lávka cez Váh, cyklotrasa premostenie Váhu“  na pozemkoch parc. č. C-KN 837/7, parc. č. C-KN 837/1 a parc. č. C-KN 837/2 (E-KN 129/1, E-KN 131/2) v katastrálnom území Považské Podhradie a parc. č. C- ...viac...

Zverejnené 8.8.2019 -admin- Vyprší o 5 dní.


 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Zasadnutie  obecného zastupiteľstva (pôvodne 22.08.2019 sa prekladá  zo závažných dôvodov 
na útorok  27.08.2019 so začiatkom o 17,00 hod.
viac...

Zverejnené 14.1.2019 -admin-


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v obci Sverepec

celý text v prílohe
viac...

Zverejnené 27.6.2019 -admin- Vyprší o 1 deň.


 

Verejná vyhláška KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení Ing. Peter Janáček – ELEKTRO, Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica, IČO:32 887 825 (ďalej len „užívateľ“) užívan ...viac...

Zverejnené 8.8.2019 -admin- Vyprší o 5 dní.


 

Termíny zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2019. Termíny vývozu komunálneho odpadu na rok 2019.

Zverejnené 8.1.2019 -admin-


 

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa . Plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme podľa čl. 6, ods.1, písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 ( GDPR ) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

v prílohe
viac...

Zverejnené 7.8.2019 -admin-


 

Kamerový systém v obci Sverepec - UPOVEDOMENIE pre občanov

Obec Sverepec upovedomuje občanov, že od 14.11.2018 verejné priestranstvá v obci Sverepec  sú monitorované  kamerovým systémom .
S osobnými údajmi obec bude nakladať podľa zákona č.18/2018 Z. z ...viac...

Zverejnené 14.11.2018 -admin-


 

OZNAM Okresného úradu Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci: Skladová hala - Visolaje na parc.č. KNC 886/29,29,30,31,34,35,57,59, KNC 887/1,2,5, k.ú. Visolaje

Obec Sverepec ako dotknutá obec  podľa §  23 ods. 3 zákona  zákona EIA  informuje  verejnosť o doručení  "Zámeru - Skladová hala - Visolaje".
Verejnosť  do dokumentu môže nahliadnuť v úradných ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -admin- Vyprší o 10 dní.


 

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón Fax E-mail Internet IČO +421/42 4300 190 +421/42 4300 195 +4 ...viac...

Zverejnené 19.1.2018 -admin-


 

NÁVRH Záverečného účtu Obce Sverepec za rok 2018 a prílohy k nemu

Prílohy: Záverečný účet obce za rok 2018
           Plnenie príjmov  k 31.12.2018
           Plnenie výdavkov  k 31.12.2018
viac...

Zverejnené 15.5.2019 -admin-


 

AKO SEPAROVAŤ ? ČO patrí a nepatrí do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad ?

Dočítate sa v prílohe
viac...

Zverejnené 17.10.2017 -admin-


 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Sverepec - o z n á m e n i e

Obec Sverepec, IČO: 00692263, zastúpená starostom obce Marošom Ondrášom
podľa zákona č.  329/2018 Z.z.  o odpadoch ( podľa prílohy  č.2. k zákonu)
o z n a m u j e
vypočítanú úrove ...viac...

Zverejnené 30.1.2019 -admin-


 

Protipovodňová ochrana

Slovenský  vodohospodársky  podnik , š.p.  , Správa povodia
stredného Váhu I.  Púchov, Nimnica   vo veci  čistenia vodných tokov  upozorňuje,   
aby sa samotní obyvatelia obce nepodieľal ...viac...

Zverejnené 5.9.2016 -admin-


 

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec

Zverejnené 15.1.2019 -admin-


 

TRIEĎME ODPAD

viac v prílohe
viac...

Zverejnené 25.7.2016 -admin-


 

Mapový portál obce Sverepec

Nahlad

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Sverepec, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledovný link MAPOVÝ PORTÁL OBCE SVEREPEC.

Cez uvedený mapový portál obce si ...viac...

Zverejnené 11.12.2015


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Ďalšie fotogalérie5292800

Úvodná stránka