Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

Aktuality obce Sverepec

OZNAM - výkup zberového papiera výmenným spôsobom

Oznamujeme občanom obce Sverepec, že  dňa 21. septembra 2017 ( vo štvrtok ) o 16, 00 hod.  pred Obecným úradom bude vykonaný výkup zberového papiera výmenným spôsobom za  nové  papierové a hygienické  potreby .
Vykupujú sa  staré noviny, časop ...viac...


 

OZNAM

Dňa  19. septembra  2017
sa na Obecnom  úrade vo Sverepci z dôvodu  prerušenia dodávky elektrickej energie nebude úradovať.
V nevyhnutne nutnom prípade  volajte na číslo telefónu starostu obce :
0910 452 773
viac...


 

Verejná vyhláška O z n á m e n i e o pokračovaní územného konania verejnou vyhláškou s upustením od ústneho pojednávania. .

 o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTC/B_PB_POVB_07_Sverepec“ na pozemkoch v katastrálnom území Sverepec.
Viac v prílohe .
 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestom úrade Považská Bys ...viac...


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny dňa 25. septembra 2017

Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s.  o z n a m u j e , že
v termíne od: 25.09.2017 od 07:30 hod.  do: 25.09.2017 16:30 hod. bude v obci Sverepec prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučne ...viac...


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny dňa 19. septembra 2017

Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s.  o z n a m u j e , že
v termíne od: 19.09.2017 od 07:30 hod.  do: 19.09.2017 16:30 hod. bude v obci Sverepec prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučne ...viac...


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny dňa 18. septembra 2017

 
Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s.  o z n a m u j e , že
v termíne od: 18.09.2017 od 07:30 hod.  do: 18.09.2017 16:30 hod. bude v obci Sverepec prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
di ...viac...


 

Organizačno technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov - zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Sverepec

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie  v obci Sverepec možno nahlásiť  písomne, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: jarmila.talapova@sverepec.sk, alebo starosta@sverepec.sk
viac...


 

OTVORENÝ LIST starostu a poslancov OBČANOM

s e p a r u j t e  odpad z domácností
- ušetríte životné prostredie 
- menej zaplatíte na  poplatkoch za komunálny odpad
- prispejete k lepšej prosperite  našej obce  
viac...


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 


3285012

Úvodná stránka