Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

OZNAMY

OZNAM O ZBERE ELEKTROODPADOV 24.4.2019

Obec Sverepec oznamuje svojim občanom, že vo štvrtok dňa 24. apríla 2019 (streda) bude v obci Sverepec vykonaný zber elektroodpadu ( čierna a biela technika).
Občania elektroodpad vyložia pred ...viac...

Zverejnené 17.4.2019 -admin- Vyprší o 1 deň.


 

OZNAM - na OcÚ sa nebude úradovať

Týmto oznamujeme občanom, že v dňoch 18.04.2019 a 23.04.2019 sa z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov OÚ nebude úradovať.
 
V prípade nevyhnutnej potreby alebo podania písomnosti do p ...viac...

Zverejnené 15.4.2019 -admin- Vyprší dnes.


 

OZNAM o zbere plastov, tetrapakov a kovových obalov z potravín

Oznamujeme občanom obce Sverepec, že dňa 11. februára 2019 (pondelok) bude vykonaný zber plastov, tetrapakov a kovových obalov z potravín.
Občania vyložia v pondelok ráno do 7, 00 hod. pred svoje ...viac...

Zverejnené 7.2.2019 -admin-


 

Termíny zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2019. Termíny vývozu komunálneho odpadu na rok 2019.

Zverejnené 8.1.2019 -admin-


 

Kamerový systém v obci Sverepec - UPOVEDOMENIE pre občanov

Obec Sverepec upovedomuje občanov, že od 14.11.2018 verejné priestranstvá v obci Sverepec  sú monitorované  kamerovým systémom .
S osobnými údajmi obec bude nakladať podľa zákona č.18/2018 Z. z ...viac...

Zverejnené 14.11.2018 -admin-


 

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón Fax E-mail Internet IČO +421/42 4300 190 +421/42 4300 195 +4 ...viac...

Zverejnené 19.1.2018 -admin-


 

AKO SEPAROVAŤ ? ČO patrí a nepatrí do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad ?

Dočítate sa v prílohe
viac...

Zverejnené 17.10.2017 -admin-


 

Protipovodňová ochrana

Slovenský  vodohospodársky  podnik , š.p.  , Správa povodia
stredného Váhu I.  Púchov, Nimnica   vo veci  čistenia vodných tokov  upozorňuje,   
aby sa samotní obyvatelia obce nepodieľal ...viac...

Zverejnené 5.9.2016 -admin-


 

TRIEĎME ODPAD

viac v prílohe
viac...

Zverejnené 25.7.2016 -admin-


 

Mapový portál obce Sverepec

Nahlad

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Sverepec, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledovný link MAPOVÝ PORTÁL OBCE SVEREPEC.

Cez uvedený mapový portál obce si ...viac...

Zverejnené 11.12.2015


 

O z n á m e n i e o začatí územného konania verejnou vyhláškou

podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a nariadenie ústneho pojednávania
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 ...viac...

Zverejnené 12.4.2019 -admin- Vyprší o 6 dní.


 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania Lávka cez Váh, cyklotrasa

Lávka cez Váh, cyklotrasa premostenie Váhu „Most Považsko-Rožnovskej družby“ na pozemkoch parc. č. C-KN 837/7,              parc. č. C-KN 837/1 a parc. č. C-KN 837/2 (E-KN 129/1, E-KN 131/2) v katastr ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -admin- Vyprší o 1 deň.


 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Sverepec - o z n á m e n i e

Obec Sverepec, IČO: 00692263, zastúpená starostom obce Marošom Ondrášom
podľa zákona č.  329/2018 Z.z.  o odpadoch ( podľa prílohy  č.2. k zákonu)
o z n a m u j e
vypočítanú úrove ...viac...

Zverejnené 30.1.2019 -admin-


 

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec

Zverejnené 15.1.2019 -admin-


 

Pozvánka na zasadnutie OZ 25.04.2019

Zverejnené 15.4.2019 -admin-


 

Pozvánka na zasadnutie OZ

Zverejnené 14.1.2019 -admin-


 

Umiestňovanie plagátov pre Voľby do Európskeho parlamentu v obci Sverepec

Zverejnené 3.4.2019 -admin- Vyprší o 32 dní.


 

VOĽBY do Európskeho parlamentu/2019 OZNAM

OBEC Sverepec zverejňuje  na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Sverepec emailovú adresu
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  jarmila. ...viac...

Zverejnené 4.3.2019 -admin- Vyprší o 37 dní.


 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.
viac v prílohe
viac...

Zverejnené 5.2.2019 -admin- Vyprší o 32 dní.


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 

 

 

Obec Sverepec letecky 2010

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

 


5163033

Úvodná stránka