Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

Aktuality obce Sverepec

PROGRAM rozvoja mesta Pov. Bystrica. Programovacie obdobie 2016-2022. OZNÁMENIE o strategickom dokumente


 

OZNAM o zbere plastov, tetrapakov a plechovíc z domácností dňa 08.februára 2016 (pondelok)

Oznamujeme občanom, že dňa  08. februára 2016 (v pondelok) bude v obci Sverepec vykonaný zber plastov, tetrapakov a plechovíc z domácností.
Občania ráno o 7,00 hod. vyložia pred svoje brány zaviazané vrecia s pokrčenými  odpadmi
- odtia ...viac...


 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

v prílohe
viac...


 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustení od ústneho pojednávania Stavebník: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení Ing. Augustínom Fischerom, Tatranská 302/18, 017 01 Považská Bystrica Stavba : „9130 – Sverepec – Pri Cintoríne – posilňovací kábel“ na pozemkoch parc. č. KN-C 273/2, KN-C 286, KN-C 287/1, KN-C 288/3, KN-E 394, KN-E 389/3, KN-E 389/4, KN-C 291, KN-C 321/1, KN-E 951/1, KN-C 356 v katastrálnom území Sverepec.


 

Termíny zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2016. Termíny vývozu komunálneho odpadu na rok 2016.

Termíny zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2016.
11.01., 08.02., 07.03., 11.04., 09.05., 06.06., 11.07., 08.08., 12.09., 10.10., 07.11., 12.12.,
Termíny vývozu komunálneho odpadu na rok 2016.
08.01., 22.01., 05.02., ...viac...


 

Umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do NR SR 2016

Dňa 18. decembra 2015 sa uskutočnilo na Obecnom úrade vo Sverepci
žrebovanie vývesných plôch na umiestňovanie plagátov zaregistrovaných politických
subjektov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky /2016, v čase volebnej
...viac...


 

Mapový portál obce Sverepec

Nahlad

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Sverepec, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledovný link MAPOVÝ PORTÁL OBCE SVEREPEC.

Cez uvedený mapový portál obce si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, ...viac...


 

VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky - INFORMÁCIA

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.   Celé znenie  v prílohe.
Rozhodnutie  predsedu NR SR o vyhlásení  volieb  do NR SR č. 307/2015 . Celé znenie  v prílohe.
 Informácia je, spolu s ďalšími vzormi volebných tlačív, ...viac...


 

Časopis SVEREPČAN

Vážení občania,
do rúk sa Vám dostáva časopis, ktorého hlavnou úlohou je zlepšiť informovanosť o súčasnom stave obce a aktivitách obecného zastupiteľstva od roku 2010 po súčasnosť. Viac v prílohe.
viac...


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 


1190773

Úvodná stránka